error input select search the second time

web
mobile

Topic: error input select search the second time

diconc pro asked 3 days ago

Codigo: Material Design for Bootstrap


TEST

Loading... Cercar la empresa on treballes ara. Indica nom i/o nif
Pots escollir una de les empreses que surt a continuaciĆ³
Empresa on treballes actualment

const serverJsonData="https://assegurat.ccoo.cat/jsonData/"; const buscarEmpresa = serverJsonData+"service?id=54&params=:pFiltre=''SEARCH'',:pCLocal='':CLOCAL'',:pCodiCTs='':CTS''";

let callSearchEmpresa=false;

$(document).ready(function() { $('.mdb-select').materialSelect(); $( "#searchEmpresaNova" ).keyup(function() { let sBuscar=$( this ).val(); console.log("searchEmpresaNova",sBuscar,$( "#searchEmpresaNova" ).val()); setTimeout( function () { if (sBuscar==$( "#searchEmpresaNova" ).val()) { $( "#searchEmpresaNova" ).prop( "disabled", true ); console.log("AƱadir a la cola ",sBuscar,callSearchEmpresa); if (!callSearchEmpresa) {
console.log("callSearchEmpresa no hay peticitones ",callSearchEmpresa); callSearchEmpresa=true; searchEmpresa(sBuscar); } } },1000); }); })

function searchEmpresa(empresa,codictreb="") { let that=this; callSearchEmpresa=true; let search=buscarEmpresa; search=search.replace("SEARCH", empresa);
search=search.replace(":CTS",codictreb); console.log("searchEmpresa",empresa,search);
if (search.length>=3) { //$("#empresaNova").materialSelect({destroy: true}); //$('#empresaNova').empty(); //$("#empresaNova").materialSelect();

  $.getJSON( search)
   .done(function(data) {  
    console.log( "buscarEmpresa success" ,data, search);
    if (data && data.empreses) {
      $('#empresaNova').empty();
      //$("#empresaNova").materialSelect({destroy: true});
      for (var x=0;x<data.empreses.length;x++) {
        $("#empresaNova").append(new Option(data.empreses[x]["nomEmpresa"],data.empreses[x]["codictreb"]));
      }
      $("#empresaNova").append(new Option("No es cap d'aquestas",""));
      //$("#empresaNova").materialSelect({destroy: false}); 
    }
    $('#spinnerConsulta').hide();
   })
   .fail(function(jqXHR, textStatus, errorThrown) {
      console.log("error " + textStatus);
      console.log("incoming Text " + jqXHR.responseText);
    })
   .always(function() {
    console.log( "complete", callSearchEmpresa);
    callSearchEmpresa=false;
    $( "#searchEmpresaNova" ).prop( "disabled", false );      
    console.log( "complete", callSearchEmpresa);
   });
}

}

Cuando intento buscar una segunda vez el navegador se queda colgado, la primera vez funciona perfecto.


diconc pro answered 3 days ago

Aqui os dejo un ejemplo https://marts.ccoo.cat/sample/ejemplo.html

No cambia los valores del select.


Tomek Makowski staff answered 3 hours ago

Hi

Could you speak english?

Regards


Please insert min. 20 characters.