zcebo free asked 2 years ago


Mam pytanie , podczas dodawania kodu nawigacji z tej strony internetowej , na mojej przykładowej nie widać wizualnie tak jak być powinno - co źle robię? enter image description here

enter image description here


Marcin Luczak staff answered 2 years ago


Cześć,

Twoja struktura pliku wraz z zaimportowanymi stylami oraz skryptami nie pokrywa się ze strukturą naszej paczki potrzebnej do działania skopiowanego kodu. Aby Twój kod mógł zadziałać z naszą składnią sprawdź proszę nasza instrukcję instalacji paczek MDB . Dodatkowo sprawdź proszę poprawność zamknięcia tagu link w 7 linijce ;)

Hi,

The structure of your file together with style and script imports does not match the structure of the MDB package necessary to run code copied by you. To make our syntax work with your file please check our MDB package installation tutorial. Additionally, please check closing of the link tag at line 7 ;)

Keep coding, MarcinPlease insert min. 20 characters.

FREE CONSULTATION

Hire our experts to build a dedicated project. We'll analyze your business requirements, for free.

Status

Answered

Specification of the issue

  • ForumUser: Free
  • Premium support: No
  • Technology: Other
  • MDB Version: -
  • Device: html
  • Browser: navigation
  • OS: windows 10
  • Provided sample code: No
  • Provided link: No