MDBSideNav mobile transition


Topic: MDBSideNav mobile transition

Roman Mzh pro premium asked 4 days ago

Expected behavior

Actual behavior

Resources (screenshots, code snippets etc.)

a code from

https://mdbootstrap.com/docs/react/navigation/sidenav/enter image description here


Konrad Stępień staff answered 17 hours ago

Cześć @Roman Mzh ,

Dziękujemy za zgłoszenie błędu. Przekaże go do odpowiedniego działu. Jeśli chodzi o przykład, zostanie naprawiony.

Ale jeśli użyjesz tutaj kodu i chcesz, aby element był wyświetlany od samego początku, zmień jego stan z prawda na fałsz. W tym kodzie stan elementu ma nazwę toggleStateA.

Przykłady w powyższych linkach to podgląd na żywo z jQuerytechnologią.


Roman Mzh pro premium commented 15 hours ago

would be great to read English version of this answer :)


Please insert min. 20 characters.
Status

Answered

Specification of the issue
  • User: Pro
  • Premium support: Yes
  • Technology: React
  • MDB Version: 4.18.0
  • Device: pc
  • Browser: chrome
  • OS: ubuntu 18.04
  • Provided sample code: No
  • Provided link: Yes