Polskie Mosty Technologiczne


StartupFlow s.c. realizuje projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.

Numer umowy: UG-PMT/1171/8N/2019-CHN

Celem projektu jest rozpoczęcie działalności eksportowej na rynku chińskim poprzez realizację:

  • Lepszego dopasowanie produktu i środowiska do potrzeb rynku.
  • Zwiększenia rozpoznawalności firmy wśród kontrahentów zagranicznych.
  • Lepszego poznanie warunków panujących na wybranym rynku eksportowym.

Rezultatem projektu będzie podjęcie współpracy i podpisanie zagranicznych kontraktów handlowych oraz uzyskiwanie przychodów z działalności eksportowej.

Wartość projektu to 200 000 PLN z czego wkład Funduszy Europejskich to 100%.