Polskie Mosty Technologiczne


StartupFlow s.c. realizuje projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.

Numer umowy: UG-PMT/1171/8N/2019-CHN

Celem projektu jest rozpoczęcie działalności eksportowej na rynku chińskim poprzez realizację:

 • Lepszego dopasowanie produktu i środowiska do potrzeb rynku.
 • Zwiększenia rozpoznawalności firmy wśród kontrahentów zagranicznych.
 • Lepszego poznanie warunków panujących na wybranym rynku eksportowym.

Rezultatem projektu będzie podjęcie współpracy i podpisanie zagranicznych kontraktów handlowych oraz uzyskiwanie przychodów z działalności eksportowej.

Wartość projektu to 200 000 PLN z czego wkład Funduszy Europejskich to 100%.


OFFER INQUIRIES

Currently we are looking for the follwing services:

Consultancy related to obtaining intellectual property & product protection in China

We need to acquire the licenses neccecary to conduct business & easily sell our products on the Chinese market with the use of Chinese platforms. In this service we are especially looking for:

 • Intellecctual property evaluation
 • Administrative mediation
 • Assistance in identification of specific copywright licenses required to protect our intellectual property in China
 • Assistance in identification of specific licenses required to implement the Alipay payment gateway
 • Assistance in identification of specific licenses required to sell products on Chinese online marketplaces like f.e. Taobao
 • Assistance in the aquisition process of the neccecary licenses
 • Consultancy related to the type of our business entity and its impact on IP ownership in China
 • Possible representation as an authorized business partner for the purposes of obtaining IP related licenses
 • Contact: f.kapusta [at] mdbootstrap.com